@InCollection{Kowalski:2011,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Między świadomością aksjologiczną a tożsamością (refleksje o/dla edukacji)",
  pages     = "221--235",
  year      = "2011",
  booktitle = "Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), ISBN: 9788374814218",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}