@InCollection{Bartkowiak:2011,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Domy dla sierot, czyli o początkach i rozwoju opieki zastępczej w Polsce",
  pages     = "595--604",
  year      = "2011",
  booktitle = "Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), ISBN: 9788374814218",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}