@InCollection{Banaszewski:2010,
  author  = "K. Banaszewski",
  title     = "Szczapiński Piotr Józef (1805-1870)",
  pages     = "178--180",
  year      = "2010",
  booktitle = "Polski Słownik Biograficzny : Szatzsznajder Leon - Szczepański Czesław, ISBN: 9788388909870",
  publisher = "Instytut Historii PAN",
  address   = "Warszawa - Kraków",
  volume    = "tom 47/2, z. 193",
}