@InCollection{Jazownik:2011,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Twórczość przez duże Tfu. Na temat twórczości młodzieży szkolnej pedagogów twórczość radosna",
  pages     = "87--94",
  year      = "2011",
  booktitle = "Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, ISBN: 9788377840115",
  editor    = "pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}