@InCollection{Kowalski:2011,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Między podmiotowością a tożsamością (analiza rekonstrukcyjna oraz prezentacja wybranych pól aplikacji propozycji Ch. Taylora)",
  pages     = "161--174",
  year      = "2011",
  booktitle = "Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym : między partykularyzmem a uniwersalizmem, ISBN: 9788323223276",
  editor    = "red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
  address   = "Poznań",
}