@InCollection{Dudek:2011,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Cesarz Bazyli II w opiniach średniowiecznych Bułgarów",
  pages     = "62--85",
  year      = "2011",
  booktitle = "Stereotypy bałkańskie : księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, ISBN: 9788389407900",
  editor    = "red. Jędrzej Paszkiewicz, Zdzisław Pentek",
  publisher = "Instytut Historii UAM",
  address   = "Poznań",
}