@InCollection{Kowalski:2011,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Rozważania o podmiotowości (w kierunku myślenia o bezpiecznym rozwoju człowieka)",
  pages     = "194--210",
  year      = "2011",
  booktitle = "Bezpieczna młodość : część I, ISBN: 9788362249169",
  editor    = "red. nauk. Alina Rynio, Edmund Juśko",
  publisher = "Zakłady Graficzne "Drukarz" Sp. z.o.o",
  address   = "Tarnów",
}