@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2011,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Budżet czasu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego A.D. 2011",
  pages     = "225--252",
  year      = "2011",
  booktitle = "Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami ** : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, ISBN: 9788377801918",
  editor    = "red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}