@InCollection{Trung:2011,
  author  = "T. Trung and M. Van Trinh and V. Cao Long and E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Application of information technology in organizing self-study activities for vietnamese and polish students in their free time",
  pages     = "262--270",
  year      = "2011",
  booktitle = "Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, ISBN: 9788377801918",
  editor    = " red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}