@InCollection{Asienkiewicz:2011,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title     = "Obraz wojny oraz interwencji NATO w Kosowie w 1999 roku na łamach prasy polskiej",
  pages     = "199--218",
  year      = "2011",
  booktitle = "Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, ISBN: 9788361736301",
  editor    = "pod red. Joanny Dobrowolskiej-Polak",
  publisher = "Instytut Zachodni",
  address   = "Poznań",
}