@InCollection{Frąckowiak-Kapała:2011,
  author  = "D. Frąckowiak-Kapała",
  title     = "*",
  pages     = "1",
  year      = "2011",
  note      = "12-06-2011, utrwalenie techniką cyfrową audialną",
  booktitle = "Koncert na klarnet, fortepian, harfę i orkiestrę smyczkową/ Aaron Copland",
  publisher = "Polskie Radio S.A",
  address   = "Warszawa",
}