@InCollection{Borawski:2011,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Dwie XVII-wieczne nowiny. O propagandowym użyciu listu prywatnego",
  pages     = "135--146",
  year      = "2011",
  booktitle = "Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna, ISBN: 9788322619928",
  editor    = "pod red. Danuty Ostaszewskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
  volume    = "Tom IV",
}