@InCollection{Mobley:2011,
  author  = "A. Mobley",
  title     = "Podróż jako powrót do korzeni i szansa duchowej odnowy w powieściach Paule Marshall "Praisesong for the Widow " i Alice Walker "Now Is the Time to Open Your Heart"",
  pages     = "155--177",
  year      = "2011",
  booktitle = "Wielkie tematy literatury amerykańskiej : podróże, wędrówki, włóczęgi, ISBN: 9788322620274",
  editor    = "pod red. Teresy Pyzik i Agnieszki Woźniakowskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : 2980",
  volume    = "V",
}