@InCollection{Gąsiorowska-Sawka:2011,
  author  = "M. Gąsiorowska-Sawka and M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Romana Ingardena i Maxa Schelera teorie wartości (w kierunku społecznej i indywidualnej odpowiedzialności za ciało i zdrowie)",
  pages     = "65--81",
  year      = "2011",
  booktitle = "Uczelnia przyjazna niepełnosprawności : pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ISBN: 9788389682895",
  editor    = "red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}