@InCollection{Kowalska:2011,
  author  = "E. Kowalska",
  title     = "Tradycje kształcenia nauczycieli w wyższych szkołach zawodowych",
  pages     = "81--91",
  year      = "2011",
  booktitle = "Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej), ISBN: 9788375875508",
  editor    = "pod red. Stefanii Walasek, Ewy Kowalskiej, Roberta Fudalego",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}