@InCollection{Kwiatkowski:2011,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Pułapki nieufności. Zarys koncepcji",
  pages     = "45--57",
  year      = "2011",
  booktitle = "Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość, ISBN: 9788374814430",
  editor    = "red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}