@InCollection{Famuła-Jurczak:2011,
  author  = "A. Famuła-Jurczak and M. Kowalski",
  title     = "Nauczyciel - osoba wspierająca rozwój ucznia",
  pages     = "171--186",
  year      = "2011",
  booktitle = "Europejskie wyzwania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ISBN: 9788361982173",
  editor    = "red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Daniel Kukla",
  publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego",
  address   = "Kielce",
}