@InCollection{Gorzelana:2011,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Funkcje zdrobnień w "Pie¶niach sobie ¶piewanych" Konstancji Benisławskiej",
  pages     = "285--307",
  year      = "2011",
  booktitle = "Język pisarzy : problemy słownictwa, ISBN: 9788370727345",
  editor    = "red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Prace Językoznawcze : tom 3",
}