@InCollection{Kowalski:2012,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Od jednej fenomenologii transcentalnej do wielu fenomenologicznych filozofii i socjologii",
  pages     = "79--102",
  year      = "2012",
  booktitle = "Edukacja oczekiwania a rzeczywistość : książka dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Denekowi w 80. rocznicę urodzin, ISBN: 9788362135790",
  editor    = "pod red. Jana Grzesiaka, Anny Karpińskiej, Janusza Mastalskiego",
  publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu",
  address   = "Kalisz",
  series    = "Ewaluacja i innowacje w edukacji",
}