@InCollection{Baron-Polańczyk:2012,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystania ICT",
  pages     = "166--183",
  year      = "2012",
  booktitle = "Nowe media w edukacji, ISBN: 9788377803271",
  editor    = "red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}