@InCollection{Zimniak:2012,
  author  = "P. Zimniak",
  title     = "Fußballerische Erinnerungsorte: Bern 1954 und Wembley 1973",
  pages     = "366--391",
  year      = "2012",
  booktitle = "Kultura - Literatura - Język. Pogranicza komparatystyki = Kultur - Literatur - Sprache. Gebiete der Komparatistik : prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin = Festschrift für Herrn Professor Lech Kolago zum 70. Geburtstag, ISBN: 9788389919762",
  editor    = "pod red. Katarzyny Grzywki we współpracy z Małgorzatą Filipowicz, Joanną Godlewicz-Adamiec, Anną Jagłowską, Piotrem Kociumbasem, Robertem Małeckim, Eweliną Michtą, Dominiką Wyrzykiewicz",
  publisher = "Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego",
  address   = "Warszawa",
}