@InCollection{Dudek:2012,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Problem racjonalności w wybranych polskich debatach etycznych",
  pages     = "107--120",
  year      = "2012",
  booktitle = "Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, ISBN: 9788362243808",
  editor    = "pod red. Zbigniewa Drozdowicza i Sławomira Sztajnera",
  publisher = "Wydaw. Naukowe WNS UAM",
  address   = "Poznań",
}