@InCollection{Asienkiewicz:2012,
  author  = "D. Asienkiewicz and D. Utracki",
  title     = "Pozyskiwanie funduszy europejskich przez gminę Rzepin w latach 2006-2010 na tle wybranych gmin powiatu słubickiego",
  pages     = "194--204",
  year      = "2012",
  booktitle = "Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, ISBN: 9788360389225",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Bernadetty Nitschke, Kamila Glinki; Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  publisher = "Wydaw. Majus",
  address   = "Zielona Góra",
}