@InCollection{Gorzelana:2012,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Dom w poezji religijnej czasów oświecenia",
  pages     = "87--102",
  year      = "2012",
  booktitle = "Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni, ISBN: 9788374814454",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Doroty Kulczyckiej i Anastazji Seul",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}