@InCollection{Mróz:2012,
  author  = "A. Mróz",
  title     = "Rola wzmożonej pobudliwości emocjonalnej w przyspieszonym rozwoju osób zdolnych",
  pages     = "19--24",
  year      = "2012",
  booktitle = "Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców, ISBN: 9788362360130",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej",
  publisher = "Ośrodek Rozwoju Edukacji",
  address   = "Warszawa",
}