@InCollection{Dudek:2012,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Marii Ossowskiej ujęcie osoby, osobowości i godności",
  pages     = "117--130",
  year      = "2012",
  booktitle = "Szkice o godności człowieka, ISBN: 9788374814812",
  editor    = "red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}