@InCollection{Zimniak:2012,
  author  = "P. Zimniak",
  title     = "Uniwersalizacja "małej ojczyzny" w tekstach Dietmara Scholza",
  pages     = "109--117",
  year      = "2012",
  booktitle = "Litteraria Lignicensis : rozprawy i szkice o kulturze literackiej dawnej Legnicy, ISBN: 9788362571277",
  editor    = "red. Edward Białek i Piotr Niemiec",
  publisher = "Quaestio",
  address   = "Wrocław",
}