@InCollection{Chmielowiec:2011,
  author  = "D. Chmielowiec",
  title     = "Edukacja patriotyczna w okresie II Rzeczypospolitej",
  pages     = "306--310",
  year      = "2011",
  booktitle = "Parlament - konstytucja - demokracja w edukacji historycznej i obywateli, ISBN: 9788373521964",
  editor    = "pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek",
  publisher = "Stowarzyszenie Oświatowców Polskich",
  address   = "Toruń",
  series    = "Toruńskie Spotkania Dydaktyczne : VIII",
}