@InCollection{Cichocki:2011,
  author  = "J. Cichocki",
  title     = "Mus musculus (Linnaeus, 1758) ; Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) ; Rattus rattus (Linnaeus, 1758)",
  pages     = "450-460",
  year      = "2011",
  booktitle = "Gatunki obce w faunie Polski = Alien species in the fauna of Poland, ISBN: 9788361191568",
  editor    = "red. Z. Głowacińki, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz",
  publisher = "Instytut Ochrony Przyrody PAN",
  address   = "Kraków",
  volume    = "T.1 i 2",
}