@InCollection{Nijaki:2012,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Aktywność zawodowa Lubuszan w indywidualnych doświadczeniach",
  pages     = "75--93",
  year      = "2012",
  booktitle = "Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskich rodzin, ISBN: 9788362098101",
  editor    = "pod red. nauk. Zdzisława Wołka",
  publisher = "Wydaw. PRINTPAP",
  address   = "Zielona Góra",
}