@InCollection{Nijaki:2012,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Aktywność zawodowa mieszkańców województwa lubuskiego",
  pages     = "109--118",
  year      = "2012",
  booktitle = "Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, ISBN: 9788362098095",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka",
  publisher = "Wydaw. PRINTPAP",
  address   = "Zielona Góra",
}