@InCollection{Kaczor:2012,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Językowa koncepcja piękna w przeżyciu duchowym (na przykładzie internetowych katolickich witryn religijnych)",
  pages     = "171--179",
  year      = "2012",
  booktitle = "Język doświadczenia religijnego. Tom IV, ISBN: 9788375184839",
  editor    = "pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej",
  publisher = "ZAPOL; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego",
  address   = "Szczecin",
}