@InCollection{Jazownik:2012,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Fikcjonalny i narracyjno-dialogowy charakter dzieła literackiego jako źródło skuteczności jego oddziaływań. Uwagi teoretyczne i wnioski dla praktyki terapeutycznej",
  pages     = "351--363",
  year      = "2012",
  booktitle = "Jestem - więc czytam : między pragmatyzmem a wolnością, ISBN: 9788373268944",
  editor    = "pod red. Grażyny Tomaszewskiej, Beaty Kapeli-Bagińskiej, Zofii Pomirskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego",
  address   = "Gdańsk",
}