@InCollection{Kowalski:2012,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Między tożsamością a podmiotowością - w kierunku teorii edukacyjnej (refleksje oparte na koncepcji Charlesa Taylora)",
  pages     = "59--77",
  year      = "2012",
  booktitle = "Młodzież - Kultura - Tożsamość, ISBN: 9788361209706",
  editor    = "pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego",
  publisher = "Trans Humana",
  address   = "Białystok",
}