@InCollection{Stankiewicz:2012,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników",
  pages     = "213--224",
  year      = "2012",
  booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, ISBN: 9788362511617",
  editor    = "red. nauk. B. Mikuła",
  publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
  address   = "Kraków",
}