@InCollection{Rybakowski:2008,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej",
  pages     = "163--172",
  year      = "2008",
  booktitle = "Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, ISBN: 9788388018541",
  editor    = "red. J. Olszewski",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
  address   = "Poznań",
}