@InCollection{Jazownik:1986,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Uwagi o celach nauczania i uczenia się literatury",
  pages     = "45--54",
  year      = "1986",
  booktitle = "Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole",
  editor    = "pod red. Edwarda Polanowskiego",
  publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
  address   = "Częstochowa",
}