@InCollection{Jazownik:1993,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Słowo wstępne",
  pages     = "5--6",
  year      = "1993",
  booktitle = "Dzieło literackie w klasie siódmej szkoły podstawowej, ISBN: 8385693246",
  editor    = "pod red. Leszka Jazownika",
  publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
  address   = "Zielona Góra",
}