@InCollection{Bartkowiak:2012,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Praca w reedukacji nieletnich. Ujęcie retrospektywne",
  pages     = "135--153",
  year      = "2012",
  booktitle = "Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, ISBN: 9788378420453",
  editor    = "red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}