@InCollection{Iszkuło:2012,
  author  = "G. Iszkuło",
  title     = "Od łuków do taksolu, czyli krótka historia eksploatowania cisa przez człowieka",
  pages     = "16--20",
  year      = "2012",
  booktitle = "Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie, ISBN: 9788361821281",
  editor    = "red. J. Pajakowski",
  publisher = "Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwi¶lańskiego",
  address   = "¦wiecie",
}