@InCollection{Iszkuło:2012,
  author  = "G. Iszkuło and A. Boratyński",
  title     = "Czynniki wpływające na brak sukcesu reprodukcyjnego cisa pospolitego",
  pages     = "89--96",
  year      = "2012",
  booktitle = "Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie, ISBN: 9788361821281",
  editor    = "red. J. Pajakowski",
  publisher = "Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego",
  address   = "Świecie",
}