@InCollection{Stankiewicz:2013,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Organizacje w przyszłości - atomy, korporacje czy atraktory i galaktyki?",
  pages     = "206--218",
  year      = "2013",
  booktitle = "Rozwój nauk o zarządzaniu : kierunki i perspektywy : monografia okolicznościowa dla uczczenia Jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra inż. Leszka Kiełtyki, ISBN: 9788371935695",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  address   = "Częstochowa",
  series    = "Monografie : nr 255",
}