@InCollection{Baron-Polańczyk:2012,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Związek pomiędzy kompetencjami informacyjnymi nauczycieli a wykorzystywaniem ICT w praktyce edukacyjnej",
  pages     = "387--410",
  year      = "2012",
  booktitle = "Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, ISBN: 9788323129875",
  editor    = "red. nauk. B. Siemieniecki",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}