@InCollection{Kostka:2013,
  author  = "E. Kostka and M. Mamet",
  title     = "Bojadła",
  pages     = "13--109",
  year      = "2013",
  booktitle = "Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945 : Powiat zielonogórski; zeszyt 1, ISBN: 9788393474103",
  editor    = "red. naukowa Adam Górski",
  publisher = "Wydaw. Eternum",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "tom 1",
}