@InCollection{Gorzelana:2009,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Określenia Boga w tłumaczeniach "Psałterza" Jana Kochanowskiego, Franciszka Karpińskiego i Leopolda Staffa",
  pages     = "313--326",
  year      = "2009",
  booktitle = "Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, ISBN: 9788374813174",
  editor    = "red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski : nr 4",
}