@InCollection{Baron-Polańczyk:2013,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Fotografia jako medium wizualizacji czasu wolnego i poznania zainteresowań studentów (raport z badań)",
  pages     = "161--224",
  year      = "2013",
  booktitle = "Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii, ISBN: 9788378420460",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}