@InCollection{Kruk:2011,
  author  = "M. Kruk",
  title     = "Rozwijanie autonomii ucznia za pomocą zasobów Internetu - prezentacja wyników jakościowych badania eksperymentalnego",
  pages     = "313--326",
  year      = "2011",
  booktitle = "Autonomia w nauce języka obcego - uczeń a nauczyciel, ISBN: 9788362135998",
  editor    = "red. Mirosław Pawlak",
  publisher = "Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu",
  address   = "Poznań - Kalisz - Konin",
}