@InCollection{Głuchowska:2013,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "W magicznym fotoplastikonie. Transgresje, transformacje, reintegracje. Bruno Schulz, Klisza Werk i multimedia = In the Magical Kaiser Panorama. Transgressions, Transformations, Re-integrations. Bruno Schulz, Klisza Werk and Multimedia",
  pages     = "5--18",
  year      = "2013",
  note      = "[artykuł w j. polskim i angielskim]",
  booktitle = "Mariusz Kubielas & Jakub Grzywak: Bruno Schulz - Klisza Werk - Transgresiones, ISBN: 9788362290413",
  editor    = "red. Lidia Głuchowska",
  publisher = "Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu",
  address   = "Wrocław",
}