@InCollection{Bartkowiak:2012,
  author  = "E. Bartkowiak and E. Kahl-Łuczyńska",
  title     = "Filozof dziecięcego obywatelstwa - wspomnienie o Januszu Korczaku",
  pages     = "15--28",
  year      = "2012",
  booktitle = "Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa [1] : Janusz Korczak i jego poglądy w recepcji współczesnych, ISBN: 9788378420514",
  editor    = "red. Katarzyna Barbara Kochan, Ewa Małgorzata Skorek",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "Tom 1",
}