@InCollection{Asienkiewicz:2013,
  author  = "R. Asienkiewicz and J. Jackowiak",
  title     = "Zróżnicowanie morfofunkcjonalne żołnierzy zawodowych w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych",
  pages     = "17--27",
  year      = "2013",
  booktitle = "Morfofunkcjonalne aspekty służb mundurowych, ISBN: 9788392572787",
  editor    = "red. Marek Sokołowski",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Skecja Kultury Fizycznej w Wojsku",
  address   = "Warszawa",
}